پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد حسابداری درباره سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری

 اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی  و غیر دولتی با بهره گیری از روش AHP قسمتی از متن پایان نامه : 2-5-3- سرمایه ارتباطی (مشتری)‌ بروکینگ در بخش دارایی های بازار، Read more…

By 92, ago