دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر طرح رشد و ارتقاء در کارائی کارکنان شرکت آب و فاضلاب

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روش تقسیم گروههای بزرگ به گروههای کوچک :

بهره گیری از روش فوق به این ترتیب می باشد که در موارد لزوم که تعداد کارآموزان در کلاسهای آموزشی زیاد بوده و مشارکت کامل آنان در آموزش ممکن نباشد ، گروههای آموزشی بزرگ را میتوان به گروههای کوچکتر تقسیم نمود . بدین وسیله کارآیی کار آموزان بالاتر خواهد رفت.

در گروههای کوچک ، فرصت شرکت در فعالیتهای آموزشی به تمام افراد ، بیشتر از گروههای بزرگ داده می گردد . این امر موجب میشود اندازه یادگیری در گروههای کوچک ، بیشتر از گروههای بزرگ باشد .

8-  مطالعه موردی :                  Case study

مطالعه یا مطالعه موردی عصاره و اختصار ای از یک موضوع می باشد که چگونگی تصمیم گیری ، چگونگی اجرای آن و چگونگی رویارویی با مشکل ویژه ای را تبیین می دهد .

در این مورد شکی وجود ندارد که روش مطالعه موردی یکی از مهمترین و موثرترین روشهای شناخته شده در آموزش برای بالا بردن سطح مهارت تصمیم گیری و حل مسائل و معضلات در زمینه های اداری می باشد . به بیانی دیگر ، کارآموز در ارتباط با حرفه یا شغلی که انجام  می دهد ، دارای تخصص و تجربه ویژه ای می باشد که به علت قرار نگرفتن در شرایط آزمایش ممکن می باشد از این نیاز به تجربه و تخصص آگاه نباشد . روش مطالعه موردی اداری این فرصت را برای کارآموز فراهم میسازد تا از تجربه و اندوخته های خود ، به گونه عملی آگاه گردد و ضمناً بدون اینکه در انجام فعالیتهای واقعی شغلی خللی ایجاد گردد ، به کمبودهای خود آگاهی یابد و از تجارب دیگران بهره گیری نماید .

در این روش تأکید بسیار بر ایجاد خلاقیت فکری و فعال بودن ذهن شرکت کنندگان میگردد. در این روش آغاز مشکل و مسئله پیچیده ای توسط رهبر جلسه به افراد ارائه میگردد و افراد بایستی نظرات خود را در باره آن مسئله اظهار کنند.

رهبر جلسه نظرات ارائه شده را جمع بندی کرده و راه حلهای ارائه شده را مطالعه می ‌کند. اندازه موفقیت این روش تا حدودی توأم با تردید می باشد اما در صورتیکه رهبر بتواند تهیج و تحریک فکری را بدرستی ایجاد کند ، موفقیت این روش دور از دسترس نخواهد بود.

  • شبیه سازی : Simulation

نظر باینکه همواره آموزش در محیط واقعی کار امکان پذیر نیست ، از اینرو کوشش میشود شرایطی شبیه محیط واقعی کار مهیا گردد که اصطلاحاً آنرا شبیه سازی گویند. روش آموزش شبیه سازی بر سه نوع میباشد :

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش :

تحولات جهانی و حرکت شتابدار بشریت در تکنولوژی ، هر روز روابط بین المللی را پیچیده تر نموده و اداره جوامع بشری و کشورها را با معضلات بسیار مواجه میسازد. کمبود منابع قابل دسترسی و رقابت های بین المللی برای تصاحب آن ، شرایط غامضی را بر سر راه بشریت به وجودآورده می باشد ، در این بین نیروی انسانی توانا هم به عنوان سرمایه اصلی در هر مجموعه و هم بعنوان بکارگیرنده دیگر منابع و امکانات جایگاهی خاص بخود اختصاص داده می باشد. تحولات سریع در عرصه تکنولوژی ، بعد جدیدی از نیاز به نیروی انسانی متخصص و ماهر و توانا را به وجودآورده می باشد، بطوریکه حتی در سطح کشورهای پیشرفته صنعتی روی منابع انسانی مورد نیاز و مکانیزمهای تربیتی آنها عنایت خاصی مبذول گشته  و توجهات قابل ملاحظه ای روی آن متمرکز شده می باشد.

یکی از راههای آموزش نیروی انسانی بهره گیری از امکانات بالقوه موجود در سازمانها جهت تأمین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آنها میباشد. با در نظر داشتن اجرای دوره های طرح رشد و ارتقاء از سال73 در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه هدف از این پژوهش به تبیین ذیل میباشد:

  • مطالعه پیشرفت افراد شرکت کننده در دوره
  • جلوگیری از تکرار انحرافات، رفع نقایص و راه حلهای مناسب
  • مطالعه اندازه سودمندی روشهای آموزش و رفع اشکالات آن
  • کسب اطلاعات جهت اخذ تصمیمات بهتر بعدی در اصلاح و توسعه طرح رشد و ارتقاء

با در نظر داشتن اینکه دوره های طرح رشد و ارتقاء از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند لزوم ارزشیابی دوره های آموزشی فوق در جهت آگاهی یافتن از تأثیر شرکت کنندگان در این دوره ها تأثیر بسیار مؤثر در اجرای بهتر دوره های فوق و عدم انحرافات و تکرار اشتباهات احتمالی خواهد داشت.