دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

استراتژی تغییر تکنولوژی

اتخاذ این استراتژی مستلزم داشتن دانش و تخصص جدید پیرامون سازمانهاست. ؛

2.  استراتژی تغییر ساختار

ساختار سازمانی متأثر از عوامل متعددی مانند نوع ارتباطات، حیطه نظارتی، اندازه اختیارات و مسؤولیتها، تمرکز یا عدم تمرکز امور می‌باشد. اعمال تغییر در آن، تغییر در هر یک از عوامل تصریح شده را در بر خواهد داشت؛ و هرگاه ساختار از استراتژی تبعیت نکند، نتایج کار مطلوب نخواهد بود(رابینز، 1376 ، 114).

3. استراتژی تغییر وظیفه

طراحی مجدد مشاغل، یکی دیگر از ابزارهای تغییر در سازمان می باشد که در آن کوشش می گردد با اعمال تدابیری بر اندازه انگیزه، روحیه، رضایت و تمایل به کار کارکنان افزوده گردد تا فرد با میل و انگیزه بیشتری به کار پرداخته و نتایج مطلوبتری از آن کسب نماید. ؛  و

4.  استراتژی تغییر افراد

این استراتژی بر تحول در سازمان از طریق تغییر در رفتار اعضای آن تأکید دارد. مراد از تغییر افراد سازمان، انتقال یا اخراج آنها نیست؛ بلکه، هدف اعمال تغییرات لازم در گرایشها، ارزشها، انگیزه‌ها، مهارتها و رفتار فردی آنهاست. متغیرهای چهارگانه، در نمودار شماره 9 ، آورده شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی و بنیادین اجرای پژوهش، این می باشد که با شناخت تنگناها و معضلات معاونت منابع انسانی برق تهران، از منظر، دیدگاه و توجه متفاوت، مدیران را به مقصود حرکت در راستای حل معضلات و ارتقای اثربخشی سازمانی یاری‌رسانده و از حادشدن معضلات، کاهش بهره‌وری سازمانی و افول آن جلوگیری بعمل آورد.

براساس هدف کلی فوق، اهداف جزیی این پژوهش را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

  1. شناسایی معیارها و شاخص‌های آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی برق تهران، به مقصود بهبود وضعیت موجود؛
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  3. آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی و طبقه‌بندی آسیب‌های مزبور؛ و
  4. ارایه پیشنهادات و توصیه‌هایی برای بهبود و توسعه.