دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

پیش از مطالعه و مطالعه آسیب شناسی سازمانی، ضروری می باشد که مراحل بهبود و بازسازی سازمان، طبیعت بهبود سازمان و فرآیند آن مرور گردد؛ تا در این گذر بتوان مسیر عملیاتی بهبود سازمان را در یک نگاه به تصویر کشید.

این قسمت به همین مقوله می­پردازد تا شرایط لازم را برای بحث آسیب­شناسی سازمانی فراهم آورد.

 

مراحل بهبود و بازسازی سازمان

برنامه‌های بهبود سازمان ، بر پایه تجزیه و تحلیل سیستماتیک و منظم مسایل بنا شده و مدیریت عالی سازمان فعالانه متعهد به انجام “تغییر” می‌باشد. هدف این برنامه‌ها، افزایش اثربخشی و کمال سازمان می‌باشد. گامهای اساسی آن به تبیین زیر اظهار می گردد:

 1. همه چیز در حال تغییر و تحول می باشد؛ این امر عامل بروز معضلات و نیز فرصتها می‌باشد. پس از بروز وضعیت نامطلوب سازمانی می باشد که مدیریت نیاز به تغییر را تشخیص می‌دهد و به مقصود بهبود وضعیت و حذف معضلات عملکردی وضعیت‌های جایگزین را تعیین و با انجام ارزیابی دقیق پیرامون هر یک از آنها مناسبترین گزینه انتخاب می‌نماید. در اینجاست که از مشاوره OD دعوت می گردد تا سازمان را از بحران پیش‌آمده رهایی داده و بهبود را به آن برگرداند؛

 

 1. ورود و مداخله مشاور؛ عامل تغییر (مشاور) به مقصود انطباق اولیه با کارفرما، تعیین این که سیستم چگونه تغییرات جدید را پذیرا گردد، شناسایی نقاط اهرمی استراتژیک، و تعیین مناسب نیازهای سازمان و پیشنهادات مشاور، را پژوهش و تفحص می کند؛
 2. آسیب‌شناسی (تشخیص) ـ جمع‌آوری داده‌ها و بازخور؛ تصمیمات در OD براساس اطلاعات گرفته شده و از تجارت و تعاملان مدیران و کارکنان بهره گیری می گردد؛ در طی این مرحله مشاور خروج از انجماد اولیه را تقویت می کند، تصمیمات را بر مبنای یک مدل مناسب برای هدایت تغییر صورت می‌دهد، بر مبنای متدولوژی مورد بهره گیری همکاری مبتنی بر اعتماد ایجاد می‌نماید، کمیت و هم کیفیت داده‌ها را مطالعه کرده و آنها را به مقصود ارایه بازخور مناسب سازماندهی می‌نماید؛
 3. برنامه‌ریزی؛ در طی این مرحله، مشاور با نتیجه‌ای که از داده‌ها بدست‌آورده می باشد، برنامه‌ریزی می کند. در این مرحله، تعهد ورود به گام بعدی را اطمینان داده و تغییرات مورد نیاز، ساختاردهی می شوند؛
 4. اجرای عملیات؛  برنامه طراحی شده در مرحله قبلی اجرا می گردد و هماهنگی و کنترلهای مورد نیاز صورت می‌گیرد؛
 5. ارزیابی؛ مطالعه اینکه آیا مداخلات اهداف ما را برآورد نموده می باشد، مهم می‌باشد. مشاور بایستی از طریق معیارهای مناسب، شاخص‌های تغییر را شناسایی و پیشرفت برنامه را به افراد بازخورد دهد؛ و
 6. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 7. خاتمه، هنگامی که اقدام مشاوران به پایان رسید، تأثیر آنان خاتمه یافته و از سازمان خارج می شوند و اگر مشاور داخلی باشد به پست قبلی خود باز می گردد (فرهنگی، 1379، 13). مراحل تصریح شده در نمودار شماره 12 ، به تصویر کشیده شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی و بنیادین اجرای پژوهش، این می باشد که با شناخت تنگناها و معضلات معاونت منابع انسانی برق تهران، از منظر، دیدگاه و توجه متفاوت، مدیران را به مقصود حرکت در راستای حل معضلات و ارتقای اثربخشی سازمانی یاری‌رسانده و از حادشدن معضلات، کاهش بهره‌وری سازمانی و افول آن جلوگیری بعمل آورد.

براساس هدف کلی فوق، اهداف جزیی این پژوهش را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

 1. شناسایی معیارها و شاخص‌های آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی برق تهران، به مقصود بهبود وضعیت موجود؛
 2. آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی و طبقه‌بندی آسیب‌های مزبور؛ و
 3. ارایه پیشنهادات و توصیه‌هایی برای بهبود و توسعه.