دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

پس از آشنای مختصر با بهبود سازمان، ماهیت تغییر در بهبود سازمان، فرآیند بهبود سازمان و آسیب شناسی سازمانی، تکنیک ها و فنون OD و همچنین الگوها و فنون مربوط به آسیب شناسی بحث خواهد گردید. پژوهشگر در این قسمت کوشش می کند، آغاز تکنیک ها و فنون بهبود سازمان را در سراسر سازمان و پس ازآن تکنیک و مداخلات ساختاری و رفتاری را مطرح نماید و در ادامه با اظهار الگوها و مدلهای آسیب شناسی سازمانی، مدل و چارچوب مربوط به پژوهش حاضر ـ مدل سه شاخگی ـ به اختصار بازشکافی گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فنون و مداخلات بهبود سازمان

موفقیت فرایند بهبود سازمان، به اندازه زیادی بستگی به انتخاب و بهره گیری صحیح از “مداخلات” بهبود سازمانی دارد. اینها فعالیت‌هایی هستند که توسط مشاور یا مدیر به مقصود تسهیل تغییر برنامه‌ریزی شده و توسعه قابلیت‌های مشکل‌گشایی، ارایه می شوند (ایران‌نژاد و همکاران، 1380، 416).

در کتب مرتبط با بهبود و بازسازی سازمان، تکنیک‌ها و فنون متعددی (در سطح فرد، گروه و سازمان) مورد بازشکافی قرار گرفته می باشد. در این بخش، پژوهشگر بر آن می باشد تا کاملترین و مهمترین فنونی که ارتباط مستقیم با پژوهش حاضر دارد را به تصویر در آورد. این فنون به قرار زیر می‌باشد:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی و بنیادین اجرای پژوهش، این می باشد که با شناخت تنگناها و معضلات معاونت منابع انسانی برق تهران، از منظر، دیدگاه و توجه متفاوت، مدیران را به مقصود حرکت در راستای حل معضلات و ارتقای اثربخشی سازمانی یاری‌رسانده و از حادشدن معضلات، کاهش بهره‌وری سازمانی و افول آن جلوگیری بعمل آورد.

براساس هدف کلی فوق، اهداف جزیی این پژوهش را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

  1. شناسایی معیارها و شاخص‌های آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی برق تهران، به مقصود بهبود وضعیت موجود؛
  2. آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی و طبقه‌بندی آسیب‌های مزبور؛ و
  3. ارایه پیشنهادات و توصیه‌هایی برای بهبود و توسعه.