دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر طرح رشد و ارتقاء در کارائی کارکنان شرکت آب و فاضلاب

قسمتی از متن پایان نامه :

– اصول یادگیری

هر چند فرایند یادگیری بطور گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفت ، اطلاعات کمی در این باره هست. بخشی از مشکل آن می باشد که یادگیری ، واکنشی پنهان می باشد و نمیتوان آنرا نظاره نمود، بلکه فقط نتایج آن را میتوان اندازه گیری نمود. پژوهشگران تصویر کلی از فرآیند یادگیری را طراحی کرده اند و بر آن پایه بعضی اصول یادگیری را توسعه داده و تدوین کرده اند. شاید بهترین روش درک یادگیری بهره گیری از منحنی یادگیری می باشد که در نمودار ( 5-2 ) آمده می باشد. همان گونه که منحنی نشان میدهد ، یادگیری با یک حرکت شدید از A  به B شروع میشود و در سطحی صاف از نقطه B به نقطه C امتداد میابد. آموزش دهندگان بایستی دو هدف را در ارتباط با شکل منحنی یادگیری هر یک از کارکنان ایجاد کنند. اول ، آموزش دهندگان بخواهند که منحنی یادگیری به یک سطح عملکرد رضایت بخش برسد که این سطح را در نمودار با خطوط منقطع نشان میدهیم. دوم ، آنها بخواهند که منحنی یادگیری تا آنجا که ممکن می باشد هر چه سریعتر به سطح رضایت بخش برسد. هر چند نرخ یادگیری هر فرد بستگی به فرد مورد نظر دارد، بهره گیری از اصول یادگیری مختلف کمک می ‌کند تا فرآیند یادگیری تسریع گردد.

اصول یادگیری راهنمای روشهایی می باشد که یادگیری افراد از طریق آنها کارآمد ترین می باشد. هر قدر این اصول بیشتر در دوره آموزشی منعکس گردد، آموزش کارآمدتر می باشد. این اصول مشارکت، تکرار، تناسب، انتقال و بازخور را شامل میشود.

مشارکت. زمانی که یادگیرنده بتواند در برنامه آموزشی فعالانه مشارکت کند یادگیری معمولاً سریع تر و پایدارتر می باشد. مشارکت انگیزش را بهبود میبخشد و مثل اینکهً موجب میشود که حواس بیشتری در گیر برنامه آموزشی گردد که این امر فرآیند یادگیری را تقویت می ‌کند. در نتیجه مشارکت ، ما سریعتر می آموزیم و مطالب فرا گرفته شده را برای مدت طولانی تر نگه میداریم.

 تکرار. اگر چه تکرار میتواند ملال آور باشد ، اما سبب تأثیر بستن مطالب در حافظه میشود. برای نمونه ، مطالعه برای امتحان ، مستلزم تکرار عوامل کلیدی به گونه ای می باشد که مطالب بتواند در طول آزمون بیاد آورده گردد. همچنین ، اکثر مردم حروف الفبا و جدول ضرب را از طریق تکرار فرا میگیرند.

تناسب. اگر مطالبی که بایستی فراگرفته گردد با معنا باشد ، یادگیری تقویت میشود. برای نمونه آموزش دهندگان معمولاً هدف کلی شغل را از تبیین دقیق وظایف برای آموزشگیران تبیین میدهند. این تبیین به شاغل امکان میدهد که تناسب هر وظیفه و تناسب دنبال کردن روش صحیح را نظاره کند.

انتقال.  هر چه تطبیق خواسته های برنامه آموزشی با خواسته های شغلی بیشتر باشد ، سرعت یادگیری شخص در تسلط به شغل بیشتر می باشد. برای نمونه ، خلبانان در شرایطی مشابه شرایط واقعی پرواز تعلیم میبینند. نزدیکی شرایطی ظاهری  پرواز با شرایط واقعی آن باعث انتقال سریعتر فرآیند یادگیری میشود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بازخور.یادگیرندگان را از پیشرفت فعالیتهایشان آگاه میکنند، با داشتن بازخور آنها برانگیخته میشوند که رفتار خود را برای دستیابی به سریعترین منحنی یادگیری ممکن تصحیح کنند. بدون بازخور یادگیرندگان معیاری برای سنجش پیشرفت خود در اختیار ندارند که این میتواند سبب دلسردی آنان گردد. برای نمونه ، نمرات آزمونها خود نوعی بازخور می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش :

تحولات جهانی و حرکت شتابدار بشریت در تکنولوژی ، هر روز روابط بین المللی را پیچیده تر نموده و اداره جوامع بشری و کشورها را با معضلات بسیار مواجه میسازد. کمبود منابع قابل دسترسی و رقابت های بین المللی برای تصاحب آن ، شرایط غامضی را بر سر راه بشریت به وجودآورده می باشد ، در این بین نیروی انسانی توانا هم به عنوان سرمایه اصلی در هر مجموعه و هم بعنوان بکارگیرنده دیگر منابع و امکانات جایگاهی خاص بخود اختصاص داده می باشد. تحولات سریع در عرصه تکنولوژی ، بعد جدیدی از نیاز به نیروی انسانی متخصص و ماهر و توانا را به وجودآورده می باشد، بطوریکه حتی در سطح کشورهای پیشرفته صنعتی روی منابع انسانی مورد نیاز و مکانیزمهای تربیتی آنها عنایت خاصی مبذول گشته  و توجهات قابل ملاحظه ای روی آن متمرکز شده می باشد.

یکی از راههای آموزش نیروی انسانی بهره گیری از امکانات بالقوه موجود در سازمانها جهت تأمین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آنها میباشد. با در نظر داشتن اجرای دوره های طرح رشد و ارتقاء از سال73 در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه هدف از این پژوهش به تبیین ذیل میباشد:

  • مطالعه پیشرفت افراد شرکت کننده در دوره
  • جلوگیری از تکرار انحرافات، رفع نقایص و راه حلهای مناسب
  • مطالعه اندازه سودمندی روشهای آموزش و رفع اشکالات آن
  • کسب اطلاعات جهت اخذ تصمیمات بهتر بعدی در اصلاح و توسعه طرح رشد و ارتقاء

با در نظر داشتن اینکه دوره های طرح رشد و ارتقاء از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند لزوم ارزشیابی دوره های آموزشی فوق در جهت آگاهی یافتن از تأثیر شرکت کنندگان در این دوره ها تأثیر بسیار مؤثر در اجرای بهتر دوره های فوق و عدم انحرافات و تکرار اشتباهات احتمالی خواهد داشت.