دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

سیستم فرعی اهداف

این سیستم در برگیرنده یک، یا تعدادی هدف می‌باشد که براساس رسالت و مأموریت سازمان تعیین می گردد؛

2.  سیستم فرعی تکنولوژی

این سیستم دربرگیرنده دانش فنی و تخصصی می باشد که به مقصود تولید محصولی خاص و یا ارایه خدمتی مورد بهره گیری قرار می‌گیرد؛

3.  سیستم فرعی وظایف

شامل تقسیم کار کلی سازمان به کارهای ویژه و کارهای فرعی می باشد که با بجای آوردن آنها، فراورده نهایی سازمان به دست می‌آید (طوسی، 1380، 137) ؛

4.  سیستم فرعی ساختار

این سیستم تحت تأثیر مستقیم سیستم فرعی تکنولوژی بوده و مطابق با سیستم فرعی وظایف تنظیم می گردد؛

5.  سیستم فرعی انسانی/اجتماعی

شامل مهارتها و توانایی‌های اعضای سازمان، فلسفه و سبک رهبری، سیستم فرعی رسمی و سیستم فرعی غیررسمی می گردد. ؛  و

6.  سیستم فرعی تبادل خارجی

کارگردانی درخواستهای بیرونی و چیره شدن بر دشواریهایی که از آنها سرچشمه می‌گیرند، پی‌آمدهای مهمی برکامیابی، تندرستی یا سرزندگی سازمان دارد (طوسی، 1380، 138).

 

ماهیت تغییر سازمانی

اگر بپذیریم که بشر در آستانه بزرگترین جابجایی قدرت در تاریخ تجارت قرار گرفته می باشد، آیا می‌توان نسبت به تغییرات بی‌اعتنا بود  و خود را با جامعه جهانی متناسب نساخت؟

تغییرات سریع امروزی به تصمیم‌گیری‌های فوری نیاز دارد؛ اما کشمکش‌های قدرت به وضع عجیبی نظام اداری را کند کرده می باشد. رقابت، نیاز به نوآوری مستمر دارد و قدرت اداری، خلاقیت را نابود می کند. به نظر می‌رسد دیوان سالاری‌ها دیگر از عهده وظایفی که برایشان طراحی شده برنمی‌آیند؛ برای آن که کاری انجام گردد، چیزی ابداع گردد، قدم مثبتی برداشته گردد، بایستی نظام اداری دگرگون گردد (Toffler, 1990: 305 – 308) . سازمانها بیشتر با فشارهای دایمی برای تغییر مواجه هستند. پیش‌بینی تغییر شرایط اقتصادی، الگوهای مصرف مشتریان، عوامل تکنولوژیک و علمی و رقابت خارجی،‌ مدیران عالی سازمان را ناگزیر می‌سازد که سازمان خود را ارزیابی کرده و ایجاد تغییرات اساسی را مورد توجه قرار دهند (مورهد/گریفین. 1382، 512).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی و بنیادین اجرای پژوهش، این می باشد که با شناخت تنگناها و معضلات معاونت منابع انسانی برق تهران، از منظر، دیدگاه و توجه متفاوت، مدیران را به مقصود حرکت در راستای حل معضلات و ارتقای اثربخشی سازمانی یاری‌رسانده و از حادشدن معضلات، کاهش بهره‌وری سازمانی و افول آن جلوگیری بعمل آورد.

براساس هدف کلی فوق، اهداف جزیی این پژوهش را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

  1. شناسایی معیارها و شاخص‌های آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی برق تهران، به مقصود بهبود وضعیت موجود؛
  2. آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی و طبقه‌بندی آسیب‌های مزبور؛ و
  3. ارایه پیشنهادات و توصیه‌هایی برای بهبود و توسعه.