دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

فلسفه وجودی بهبود سازمان؛ ایجاد تغییر با میل و رغبت، بدون اعمال زور در جهت بهبود و بازسازی سازمان. و فلسفه زیر بنایی آن؛ سلامت بخشیدن به سازمانهای بیمار و سالم تر کردن سازمانهای سالم می باشد. در این قسمت، تعاریف و مفاهیم بهبود سازمان، تحول سازمان به کمک علوم رفتاری و اهداف بهبود سازمان به بحث گذاشته می گردد و زمینه برای توجه سیستمی و تغییرات سازمانی به  بهبود سازمان ـ که موضوع قسمت بعدی می باشد ـ آماده می گردد.

تعاریف بهبود سازمان

“ریچارد بکهارد[1]” سازمان را به عنوان شیوه‌ای که گرایش سیستمی دارد و بر استراتژیهای تغییر برنامه‌ریزی شده، متکی می باشد، مناسبترین طریقه برای مواجه با دگرگونی سازمانی به شمار می‌آورد (برومند، 1382، 8). وی می‌گوید: “بهبود سازمان کوششی می باشد (1) برنامه‌ریزی شده، (2) در سراسر سازمان، (3) تحت نظارت رده‌بالای سازمان، (4) برای بالابردن عملکرد و تندرستی سازمان، (5) با بهره‌جویی از علوم رفتاری” (طوسی، 1380، 11).

” در بهبود سازمان کوشش می گردد که با بهره‌گیری از فنون مشکل‌گشایی، رقابتهای ناسالم و ناسازگاری و برخورد بین افراد و گروهها و سازمانها از میان برداشته گردد و فضایی آکنده از تفاهم، اعتماد و همکاری جایگزین آن گردد” (ایران‌نژاد، 1379، 524).

 

 

بیشتر تعاریفی که از [2]OD شده، سنتی می باشد، اما تعریفی که تقریباً جامع‌تر به نظری می‌رسد از طرف “فرنچ[3]” و “بل[4]” پیشنهاد شده می باشد:

“بهبود سازمانی کوششی می باشد دوربرد و طرفداری‌شده از طرف مدیریت عالی سازمان، جهت بهبود حل معضلات سازمانی و فرایندهای بازسازی بخصوص از طریق یک نوع مدیریت مؤثر و مبتنی بر همکاری گروهی بر پایه فرهنگ سازمان، با همکاری یک مشاوره تسهیل کننده و به کارگیری تئوری و تکنولوژی علوم رفتاری کاربردی شامل پژوهش عملی می‌باشد “(French & Bell. 1984:17).

به دلیل جامع بودن تعاریف تصریح شده، لازم می باشد بعضی از اجزای آن بازشکافی گردد:

[1]– Richard Beckhard

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] – Organization Development

[3]– Wendell L.French

[4]– Cecil M.Bell

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی و بنیادین اجرای پژوهش، این می باشد که با شناخت تنگناها و معضلات معاونت منابع انسانی برق تهران، از منظر، دیدگاه و توجه متفاوت، مدیران را به مقصود حرکت در راستای حل معضلات و ارتقای اثربخشی سازمانی یاری‌رسانده و از حادشدن معضلات، کاهش بهره‌وری سازمانی و افول آن جلوگیری بعمل آورد.

براساس هدف کلی فوق، اهداف جزیی این پژوهش را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

  1. شناسایی معیارها و شاخص‌های آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی برق تهران، به مقصود بهبود وضعیت موجود؛
  2. آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی و طبقه‌بندی آسیب‌های مزبور؛ و
  3. ارایه پیشنهادات و توصیه‌هایی برای بهبود و توسعه.