دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

تاریخچه مفهوم بهره‌وری

بهره‌وری برگردان لغت Producivity درزبان انگلیسی می باشد تحت عنوان سرشاری ، حاصلخیزی ، باروری ، سودمندی،یا استعداد تولیدی قابل توجه می باشد . اما از نظر مطالعاتی آن هم از یک مطالعه غیر فنی راجع به این مفهوم ، آن چیز که که عملاً برمی‌آید و به ذهن می رسد، این می باشد که در راه بدست آوردن یک محصول مفید ، ما بتوانیم چه از نظر آن چیز که که ستانده ایم و چه از نظر آن چیز که که نهاده ایم به نتیجه مطلوبی برسیم .

بنابرعقیده ژان فوراستیه[1] اصطلاح بهره وری اولین بار در سال 1525 میلادی در کتاب دانشمندی به نام اگری کولا[2]آمده می باشد . در لغت نامه های ایتره به سال 1882 میلادی و لاروس به سال 1946 میلادی این واژه به مفهوم قدرت تولید اظهار گردیده می باشد .( ابطحی، 1380)

تا اواسط قرن بیستم فقط متخصصین واندیشمندان اقتصادی با این واژه آشنایی داشتند . اما به تدریج اهمیت بهره وری در فعالیتهای اقتصادی و مؤسسات تولیدی روزافزون گردید . بطوری که اکنون تداوم فعالیتهای اقتصادی با بهره گیری از این معیار مورد سنجش قرار می گیرد .

از نظر بوهم باورک[3] هر گاه دو تولید کننده از لحاظ وسایل تولید و کالاهایی که تولید می کنند دارای رتبه یکسان و مساوی باشند ، اما یک تولید کننده بتواند در زمان معین مقدار بیشتری کالا نسبت به تولید کننده رقیب تولید نماید ، بایستی گفت که وی موفق شده می باشد از بهره وری بیشتری بهره‌مند گردد .(Redman, 2006)

مرکز بهره وری ژاپن نیز سه اصل را برای بهبود بهره وری بشرح زیر اعلام داشت:

1.افزایش استخدام: افزایش استخدام در بلند مدت باعث بهبود بهره وری می گردد.

2.همکاری مدیریت_ نیروی کار:‌به مقصود افزایش بهره وری بایستی مدیریت و نیروی کار با هم کار کنند.

  1. توزیع عادلانه در آمدهای بهره وری: نتیجه بهبود بهره وری بایستی به صورت عادلانه میان مدیریت، نیروی کار و مشتریان توزیع گردد. (Staner, 1995)

اشتاینر[4]بهره‌وری را به عنوان معیار عملکرد ویا قدرت وتوان موجود در تولید کالا یا خدمات معین مطرح می کند . استرفیلد[5] بهره وری را نسبت بازده سیستم تولیدی به مقداری که از یک یا چند عامل تولید به کار گرفته شده می باشد، می داند. ماندل[6] معتقد می باشد که بهره وری به مفهوم نسبت بین بازده تولیدی به واحد منابع مصرف شده که با یک نسبت مشابه دوره پایه مقایسه می گردد، به کار می رود (ابطحی، 1380).

  1. B.Bawerk

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4]. Stener

  1. 3. Easterfield

[6] . Mundel

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

فرضیه‌های پژوهش

با در نظر داشتن موارد اظهار شده مذکور، فرضیه اصلی پژوهش را می توان به صورت زیر نگارش نمود:

فرضیه اهم :

تاثیر آموزش ضمن خدمت از سایر روشهای آموزش بر بهبود بهره وری بیشتر می باشد.

فرضیه های اخص:

  1. تاثیر ارائه اطلاعات بر بهبود بهره‌وری ازتاثیر شبیه سازی بیشتر می باشد.
  2. تاثیر شبیه سازی بر بهبود بهره‌وری ازتاثیرآموزش ضمن خدمت بیشتر می باشد.
  3. تاثیرآموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره‌وری ازتاثیر شبیه سازی بیشتر می باشد.
  4. تاثیرآموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره‌وری از تاثیرارائه اطلاعات بیشتر می باشد.
  5. تاثیر شبیه سازی بر بهبود بهره‌وری از تاثیرارائه اطلاعات بیشتر می باشد.
  6. تاثیر ارائه اطلاعات بر بهبود بهره‌وری ازتاثیرآموزش ضمن خدمت بیشتر می باشد.