دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

پروژه “ آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران” یک پژوهش کاربردی بوده و قلمرو مکانی آن حوزه ستادی شرکت برق منطقه‌ای می باشد. از این‌رو، لازم است که عوامل ساختاری، رفتاری، محیطی، جایگاه شرکت، اهداف و مأموریت آن، بازشکافی گردد.

برای این مقصود، آغاز عوامل ساختاری طی سرفصلهای «سیر تحولات ساختاری شرکت برق منطقه­ای تهران، ساختار حقوق و دستمزد، روشها، رویه ها و فرآیندهای کاری» گفته می گردد؛ آنگاه عوامل رفتاری طی سرفصلهای «ویژگی های فرهنگ موجود، سبک مدیریت، ساختار آموزش و انگیزش و رضایت شغلی» می آید و سرانجام عوامل زمینه ای طی سرفصلهای «الزامات و طریقه­های محیطی، مأموریت برق تهران، منشور عملیاتی معاونت انسانی برق و چشم انداز برق تهران»، باز شکافی می گردد.

الف. عوامل ساختاری

مانند عوامل ساختاری می توان از تحولات ساختاری برق تهران، ساختار حقوق و دستمزد، روش ها، رویه ها و فرآیندهای کاری نام برد که در زیر به اختصار تبیین داده می گردد.

1. الف. سیر تحولات ساختاری شرکت برق منطقه‌ای تهران

مطالعه تحولات ساختاری شرکت نشان می‌دهد که برق تهران همواره دستخوش تغییرات ساختاری بوده می باشد؛ بطوری که فرهنگ ستاد کارفرمایی کنونی برق تهران، از نظر جهت گیری استراتژیک و یکپارچگی اهداف در مراحل آغازین شکل‌گیری می باشد و در هر یک از شرکتهای توزیع، تولید و خدماتی وابسته به برق تهران نیز فرهنگ‌هایی خاص شکل گرفته می باشد.

مطالعه سوابق تحولات ساختاری شرکت نشان می دهد که آهنگ سریع و پرشتاب تغییرات و تحولات ساختاری شرکت از زمان پیدایش تا حال، تأثیر‌ها مسؤولیت‌ها و وظایف کارکنان شرکت را همواره تغییر داده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی و بنیادین اجرای پژوهش، این می باشد که با شناخت تنگناها و معضلات معاونت منابع انسانی برق تهران، از منظر، دیدگاه و توجه متفاوت، مدیران را به مقصود حرکت در راستای حل معضلات و ارتقای اثربخشی سازمانی یاری‌رسانده و از حادشدن معضلات، کاهش بهره‌وری سازمانی و افول آن جلوگیری بعمل آورد.

براساس هدف کلی فوق، اهداف جزیی این پژوهش را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. شناسایی معیارها و شاخص‌های آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی برق تهران، به مقصود بهبود وضعیت موجود؛
  2. آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی و طبقه‌بندی آسیب‌های مزبور؛ و
  3. ارایه پیشنهادات و توصیه‌هایی برای بهبود و توسعه.