دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

ایجاد استراتژی اجرایی برای بهره وری

فرآیند مدیریت  بهره وری را چگونه بایستی به اجرا درآورد ؟ واضح می باشد که اینکار اقدامی بزرگ بوده ، نیازمند آن می باشد که تغییری چشمگیر در سازمان رخ دهد . در این ارتباط ، همانند هر کار عظیمی ، چنانچه قرار باشد که کوشش ما با موفقیت همراه گردد ، نیازمند شیوه ای منظم و معقول هستیم .

این حقیقت که بهره وری ، نشانگر تغییر می باشد ، نکته ای کلیدی در ایجاد استراتژی اجرایی می باشد . از آنجا که این امر ، یک فرآیند تغییر می باشد ، بایستی زمینه ی لازم را فراهم نموده ، سازمان را آماده کنیم . همچنین ، بایستی موانع تغییر را شناسائی کرده ، برای غلبه بر آنها ، اقدامات لازم را به اقدام آوریم . در نهایت ، آن چیز که را که به دنبال آن هستیم ، بایستی کاملاً بشناسیم و قویاً به اداره و کنترل طریقه تغییر بپردازیم. در ضمن لازم می باشد توجه داشته باشیم که شتابزده و بدون تعمق ، از فنون بهبود بهره گیری نکنیم . زیرا که در غیر اینصورت ، در دام آنها خواهیم افتاد . اگرچه ممکن می باشد این فنون ، در آغاز با موفقیت همراه باشند ، اما برای سازمان معنایی نخواهد داشت و فرآیند مناسبی برای تقویت مستمر فرآیند بهبود به وجود نخواهد آمد . در واقع ، از این طریق ، تنها به تحقق بهبودهای مقطعی خواهیم پرداخت و محکوم به تلاشی همیشگی و باطل برای یافتن و اجرای فنون جدید خواهیم بود . تا بدین وسیله ، آنها را جایگزین فنونی کنیم که دیگر فاقد ارزش می باشند . اگر کارکنان در درک مفاهیم بهره وری ناتوان باشند ، مقاومت سازمانی ، قابل پیش بینی بوده ، کارکنان ، هر فن جدیدی را با شک و بی علاقگی خواهند نگریست . در ادامه ، ما به ارائه ی یک استراتژی برای بهره وری خواهیم پرداخت . این استراتژی که براساس اصول مدیریت تغییر استوار می باشد ، با در نظر داشتن اطلاعات بدست آمده از طریق نظاره ی تلاشهای بهبود بهره وری در شرکتهای متعدد و در طیف گسترده ای از صنایع ، تدوین شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از آنجا که این استرتژی قرار می باشد برای تمام سازمانها ارزشمند باشد ، بایستی نسبتاً کلی و همگانی باشد . در نتیجه لازم می باشد که این استراتژی رافقط به عنوان یک چارچوب کاری عمومی تلقی کرده و آن را متناسب با شرایط سازمان عوض کرد (Armstrong, 2006) .

این استراتژی شامل شش مرحله میشود :

تعهد مدیریت

سازماندهی برای تغییر

تشخیص

برنامه ریزی

اجرا

ارزشیابی و انتشار

اکنون به ترتیب ، به بحث درمورد ی هر یک از مراحل فوق ، پرداخته خواهد گردید .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

فرضیه‌های پژوهش

با در نظر داشتن موارد اظهار شده مذکور، فرضیه اصلی پژوهش را می توان به صورت زیر نگارش نمود:

فرضیه اهم :

تاثیر آموزش ضمن خدمت از سایر روشهای آموزش بر بهبود بهره وری بیشتر می باشد.

فرضیه های اخص:

  1. تاثیر ارائه اطلاعات بر بهبود بهره‌وری ازتاثیر شبیه سازی بیشتر می باشد.
  2. تاثیر شبیه سازی بر بهبود بهره‌وری ازتاثیرآموزش ضمن خدمت بیشتر می باشد.
  3. تاثیرآموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره‌وری ازتاثیر شبیه سازی بیشتر می باشد.
  4. تاثیرآموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره‌وری از تاثیرارائه اطلاعات بیشتر می باشد.
  5. تاثیر شبیه سازی بر بهبود بهره‌وری از تاثیرارائه اطلاعات بیشتر می باشد.
  6. تاثیر ارائه اطلاعات بر بهبود بهره‌وری ازتاثیرآموزش ضمن خدمت بیشتر می باشد.