دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

پ. چشم‌انداز برق تهران

چشم‌انداز برق تهران پس از گذشت سالیان متمادی، به شکل زیر تدوین پیدا نمود:

مشارکت در توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان منطقه تحت پوشش از طریق مدیریت مؤثر تأمین و تقاضای انرژی الکتریکی، با توجه خاص به ویژگیهای این منطقه، بخصوص کلان شهر تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران و با تکیه بر سازمانی کارآمد، متشکل از نیروی انسانی متعهد، متخصص، کوشا و بانشاط.

چشم‌انداز فوق، الزامات زیر را در بر دارد:

  1. مشروعیت برق تهران، ناشی از مدیریت مؤثر تأمین و تقاضای انرژی الکتریکی در منطقه تحت پوشش می باشد. هرگونه تعلل و یا ناتوانی در انجام این وظایف، به هر دلیل، باعث کاهش این مشروعیت و ازدیاد فشارهای محیطی از طرف مردم و مسؤولین خواهد گردید؛
  2. برق تهران، به عنوان نهادی خودگردان، بایستی پیش روی عرضه انرژی الکتریکی و خدمات مرتبط با آن، وجود کافی برای انجام عملیات جاری و همچنین سرمایه‌گذاریهای ضروری بدست آورده و در حقیقت، تنها منبع قابل اتکا برای برق تهران، ارتباط اقتصادی با مشترکین می‌باشد. حفظ سلامت و پایداری این ارتباط اقتصادی مانند الزامات حیاتی برای برق تهران می باشد؛
  3. این مسؤولیتها بایستی توسط سازمانی کارآمد، متشکل از نیروی انسانی متعهد، متخصص، کوشا و بانشاط نهادینه گردد. مدیریت رده‌های مختلف شرکت، وظیفه دارند چنین فضایی را برای کارکنان خود ایجاد کنند؛ فضایی که در آن بهبود کیفیت خدمات ارایه شده به مردم، رشد سازمان، و رشد فرد خانواده برق تهران، در هم ادغام شده باشد. در این چارچوب، رفاه نیروی انسانی موضوعی واجد اهمیت محوری می‌باشد؛
  4. بهره‌وری پایین نیروی انسانی، باعث افزایش هزینه‌ها، و در نهایت فشار غیرمنصفانه به مشترکین می گردد. پس، از یکسو بهره‌وری نیروی انسانی و رشد منظم این بهره‌وری، و از سوی دیگر، پاسخگویی مناسب به این بهره‌وری، پایه و اساس ارتباط کارکنان و سازمان می باشد. شرکت بایستی از راه سازماندهی مناسب و سیستمها و روشهای کارآمد و همچنین آموزشهای مناسب توان حرفه‌ای و قدرت بهره‌وری کارکنان خود را بطور منظم افزایش دهد؛

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی و بنیادین اجرای پژوهش، این می باشد که با شناخت تنگناها و معضلات معاونت منابع انسانی برق تهران، از منظر، دیدگاه و توجه متفاوت، مدیران را به مقصود حرکت در راستای حل معضلات و ارتقای اثربخشی سازمانی یاری‌رسانده و از حادشدن معضلات، کاهش بهره‌وری سازمانی و افول آن جلوگیری بعمل آورد.

براساس هدف کلی فوق، اهداف جزیی این پژوهش را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

  1. شناسایی معیارها و شاخص‌های آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی برق تهران، به مقصود بهبود وضعیت موجود؛
  2. آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی و طبقه‌بندی آسیب‌های مزبور؛ و
  3. ارایه پیشنهادات و توصیه‌هایی برای بهبود و توسعه.