شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

بهره وری : برنامه یا فرآیند مدیریت

اگر سازمانی بهره وری را به عنوان یک موضوع استراتژیک بپذیرد مسلما یک برنامه بهبود بهره وری نمی تواند پاسخ مناسبی به این چالش باشد. پس چاره کار در برقراری یک فرآیند مدیریت برای بهبود بهره وری نهفته می باشد. فرآیندی که با یک برنامه تفاوتهای بسیاری دارد. یک برنامه بر حسب تعریف محدود به یک دوره زمانی خاص می باشد و دارای عمر مالی معین  و شروع و پایان می باشد در حالیکه یک فرآیند مدیریت استراتژیک ، مستمر و پیوسته می باشد و وقتی که شکل گرفت یک عنصر مداوم و لاینفک عملکرد سازمانی به شمار می رود . از طرف دیگر دامنه برنامه های بهبود بهره وری نوعا محدود می باشد بدین معنا که تنها بهره وری نیروی کار را دربر می گیرد اما پیش روی فرآیند مدیریت تلاشی همه جانبه و فراگیر می باشد و بهره وری کلیه عوامل را در بر می گیرد. نهایتا اینکه، ماهیت برنامه های بهره وری عموما از بالا به پایین می باشد یعنی تنها گروه مدیران در آن مشارکت دارند و بسیاری از نیروی کار شخصا دخالتی ندارند لذا نیروی کار هیچگونه احساس تملکی نسبت به اینگونه برنامه ها ندارد حتی در برابر آن مقاومت می کند. اما یک فرآیند مدیریتی کلیه افراد در کار را مشارکت می دهد، لذا اگر می خواهید که بهبود بهره وری بعنوان یک عنصر لاینفک عملکرد سازمانی اقدام نماید بایستی کلیه کارکنان از اثرات آن آگاه شوند.) ابطحی؛1380)

 

ایجاد استراتژی اجرایی برای بهره وری

فرآیند مدیریت  بهره وری را چگونه بایستی به اجرا درآورد ؟ واضح می باشد که اینکار اقدامی بزرگ بوده ، نیازمند آن می باشد که تغییری چشمگیر در سازمان رخ دهد . در این ارتباط ، همانند هر کار عظیمی ، چنانچه قرار باشد که کوشش ما با موفقیت همراه گردد ، نیازمند شیوه ای منظم و معقول هستیم .

این حقیقت که بهره وری ، نشانگر تغییر می باشد ، نکته ای کلیدی در ایجاد استراتژی اجرایی می باشد . از آنجا که این امر ، یک فرآیند تغییر می باشد ، بایستی زمینه ی لازم را فراهم نموده ، سازمان را آماده کنیم . همچنین ، بایستی موانع تغییر را شناسائی کرده ، برای غلبه بر آنها ، اقدامات لازم را به اقدام آوریم . در نهایت ، آن چیز که را که به دنبال آن هستیم ، بایستی کاملاً بشناسیم و قویاً به اداره و کنترل طریقه تغییر بپردازیم. در ضمن لازم می باشد توجه داشته باشیم که شتابزده و بدون تعمق ، از فنون بهبود بهره گیری نکنیم .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

فرضیه‌های پژوهش

با در نظر داشتن موارد اظهار شده مذکور، فرضیه اصلی پژوهش را می توان به صورت زیر نگارش نمود:

فرضیه اهم :

تاثیر آموزش ضمن خدمت از سایر روشهای آموزش بر بهبود بهره وری بیشتر می باشد.

فرضیه های اخص:

  1. تاثیر ارائه اطلاعات بر بهبود بهره‌وری ازتاثیر شبیه سازی بیشتر می باشد.
  2. تاثیر شبیه سازی بر بهبود بهره‌وری ازتاثیرآموزش ضمن خدمت بیشتر می باشد.
  3. تاثیرآموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره‌وری ازتاثیر شبیه سازی بیشتر می باشد.
  4. تاثیرآموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره‌وری از تاثیرارائه اطلاعات بیشتر می باشد.
  5. تاثیر شبیه سازی بر بهبود بهره‌وری از تاثیرارائه اطلاعات بیشتر می باشد.
  6. تاثیر ارائه اطلاعات بر بهبود بهره‌وری ازتاثیرآموزش ضمن خدمت بیشتر می باشد.